Innkalling til årsmøte i Dunker-ringen 2023

Styret i Dunker-ringen innkaller medlemmene til årsmøte på Storsand camping, Malvik, lørdag 27. mai 2023 fra kl. 13.00.

I forbindelse med årsmøtet avholdes Dunker-ringens årssamling samme sted og dag. Vi starter dagen kl. 13.00 med årsmøtet. Etter det formelle årsmøtet blir det diverse orienteringer fra avlsrådet og Dunker-ringen. Møtene holdes i det innleide, store møteteltet som settes opp på campingen.

Presentasjon av de ulike kåringshundene og andre deltakere fra siste sesongs øvrige konkurranser skjer samme sted fra kl. 16.00. Deretter blir det framvisning og kommentering av unge dunkere født i 2020 og senere. Se egen invitasjon til denne framvisningen som publiseres på Dunker-ringens hjemmeside. Lørdag kveld fra kl. 19.00 serveres det felles middag i møteteltet for alle som melder seg på til den. Se egen info om den på hjemmesiden! Dagen etter, dvs. søndag 28. mai, holder Trøndelag Harehundklubb sin utstilling samme sted, med Per Harald Sivesind som dommer for dunkerne. Vi oppfordrer dunkereierne til å melde på sine hunder til utstillingen! Påmeldingsfristen er 16. mai. Samme dag arrangerer harehundklubben også valpeshow.

Alle medlemmer i Dunker-ringen og andre dunkerinteresserte ønskes hjertelig velkommen til årets dunkerbegivenhet på Storsand i pinsehelga!

Styret i Dunker-ringen foreslår følgende dagsorden for årsmøtet:

  1. Åpning med godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen
  3. Årsberetning for 2022
  4. Regnskap for 2022
  5. Budsjett for 2023
  6. Medlemskontingent for 2024
  7. Innkomne saker/forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Saksdokumenter til årsmøtet (årsberetning mm.) legges ut på Dunker-ringens hjemmeside i noe tid før møtet. Les gjennom disse før vi treffes! I følge vedtektene skal innkomne saker være sendt styret senest 5 uker før møtet holdes.

(Denne innkallingen sendes elektronisk til alle medlemmer vi finner mailadresse til i medlemsdatabasen. De øvrige får innkallingen i posten.)

Hilsen

Styret i Dunker-ringen

Facebook