Unghundmønstring på dunkersamlinga 27. mai

Under samlinga på Storsand i Malvik ønsker Dunker-ringen blant annet å sette fokus på de unge dunkerne. De kommende storjagerne! Derfor inviterer vi valper og unghunder født i 2020 og senere til defilering og kommentering lørdag ettermiddag, i etterkant av premie- og diplomutdeling til kåringshundene med flere.

For å kunne forberede seansen, ber vi om at deltakerne forhåndspåmeldes. Derfor:
Meld på valpen/unghunden innen 15. mai til
Glenn Gøran Fossnes
på mail Ggfossnes@gmail.com
eller tlf. 92 06 79 45

Oppgi hundens registreringsnummer og navn, foreldrenes navn og hvem som er eier.
Alle deltakerne vil få tildelt en liten påskjønnelse for sin tilstedeværelse, og deltakelsen er gratis.
Vi håper å se mange av de kommende storjagerne på Storsand!

Facebook