Populasjonsrapport

På samlingen vår på Storsand, ble det under avlsrådets time, lagt frem populasjonsrapporten som er utarbeidet av Aninova. Den kan du nå lese her. 

Facebook