RAS

RAS – Rasespesifikke avlsstrategier

Aug 2013

Det er fra NKK ved helseavdelingen kommet krav om at alle avlsråd skal utarbeide et RAS dokument. NHKF (vår raseklubb) har delegert dette til de enkelte avlsråd og sender disse samlet NKK for godkjenning.

Avlsrådet for dunker har utarbeidet dokumentet for dunker og dette er godkjent i NHKF. Med forbehold om godkjennelse i NKK velger vi å legge ut vårt dokument her

Jan 2014

Avlsrådet har revidert retningslinjene i handlingsplanen for Epilepsi – Epilepsilignende anfall. Endringen er innarbeidet i RAS dokumentet for dunker og er følgelig en del av det sentrale RAS dokumentet til NHKF

pdf RAS_Dunker_10.01.14.pdf

Endringen er gjort med den hensikt og bidra til et bredest mulig utvalg av spesielt gode brukshunder i den genetiske populasjonen.

Facebook