Retningslinjer

Retningslinjer for avlsråd vedtatt på RS / NHKF. Disse gjelder inntill RAS dokumentet er godkjent i NKK

pdf Retningslinjer for avlsarbeidet i NHKF.pdf

Facebook