Statutter

Statutter for Dunker-ringens Ungdomspris – revidert 09.08.13

For å kunne delta i kåringen må hunden ha oppnådd premiering på jaktprøve i løpet av sesongen.

Eier av hunden må være yngre enn 25 år den dagen resultatet oppnås.

Maks. 3 resultater er tellende. Resultater oppnådd utenfor Norge skal telle med, dog

kun hunder over 15 mnd. Svenskregistrerte hunder kan delta.

Kun en poengtildelig pr. arrangement.

For hver prøvesesong kåres de 5 beste hundene.

Hundeeier må selv rapportere inn samtlige tellende resultater til DRs styre, innen 1. april.

Det presiseres at man benytter jaktprøvesesongen for prøveresultater.

Pr. dato skjer poengberegningen ut fra følgende skalaer:

Jaktprøver

Rasemester – Dunkerpokalen 35 poeng
Norgesmester – NM 35 poeng
Nordisk mester 35 poeng
Distriktsmester – DM 32 poeng
Beste dunker – NM 32 poeng
Beste dunker – Nordisk 32 poeng
1EP/EKL Norge, Sverige 25 poeng
1PR, Finland 22 poeng
2EP/EKL Norge, Sverige 20 poeng
2PR, Finland 17 poeng
3EP/EKL Norge, Sverige 17 poeng
1ÅP/ØKL Norge, Sverige 15 poeng
3PR, Finland 14 poeng
2ÅP/ØKL Norge, Sverige 12 poeng
3ÅP/ØKL Norge, Sverige 10 poeng
EM 1. pr. pluss 5 for mester 17 / 5 poeng
EM 2. pr. pluss 5 for mester 14 / 5 poeng
EM 3. pr. pluss 5 for mester 12 / 5 poeng

Ved poenglikhet rangeres hundene på følgende måte:

  • 1. Antall losminutter på barmark tellende til kåringen.
  • 2. Yngre hunder rangeres foran eldre.
  • 3. Er hundene ved fortsatt poenglikhet på dagen like gamle, kåres begge(alle) hundene.

Facebook