Ungdomsprisen

Bli med og konkurrer om Dunker-ringens ungdomspris!

frikkoppegard w

Dunkereiere under 25 år:

Meld inn oppnådde resultater og bli med i kåring av Dunker-ringens ungdomspris!

De fem beste blir tildelt diplom og premie.

Alle som melder inn tellende resultat får en påskjønnelse på Dunker-ringens årsmøte.

Resultatene meldes inn til dunkerringen@gmail.com innen 1. april.

Facebook